Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CENTRE MEDIC JAUME I SL informa que és titular del lloc web http://www.centremedicjaumeprimer.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CENTRE MEDIC JAUME I SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és CENTRE MEDIC JAUME I SL, amb CIF B17965237 i domicili social a GRAN VIA JAUME I 41-43 BAIXOS 17001, GIRONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2622, foli 213, full GI – 44.916 i inscripció 1ª. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@centremedicjaumeprimer.net

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CENTRE MEDIC JAUME I SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CENTRE MEDIC JAUME I SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de CENTRE MEDIC JAUME I SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CENTRE MEDIC JAUME I SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CENTRE MEDIC JAUME I SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CENTRE MEDIC JAUME I SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CENTRE MEDIC JAUME I SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CENTRE MEDIC JAUME I SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

CENTRE MEDIC JAUME I SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CENTRE MEDIC JAUME I SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CENTRE MEDIC JAUME I SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, CENTRE MEDIC JAUME I SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: GRAN VIA JAUME I 41-43 BAIXOS 17001, GIRONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a CENTRE MEDIC JAUME I SL, aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar CENTRE MEDIC JAUME I SL qualsevol variació i que CENTRE MEDIC JAUME I SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CENTRE MEDIC JAUME I SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CENTRE MEDIC JAUME I SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CENTRE MEDIC JAUME I SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CENTRE MEDIC JAUME I SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CENTRE MEDIC JAUME I SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CENTRE MEDIC JAUME I SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CENTRE MEDIC JAUME I SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

w

Contacti'ns

}

HORARI DEL CENTRE

De dilluns a divendres
de 8:30 a 13:00 h

Centre mèdic Jaume I

Gran Via Jaume I 41-43 bx, 17001 Girona

© 2021 Centre Mèdic Jaume I  ·  Política de privacitat  ·  Política de galetes